grinit-logo-kugla-876px

GRINIT na kratko

IKT pojme združujemo v zanesljiva informacijska okolja.

GRINIT že več kot 20 let z združevanjem IT tehnologij kot ponudnik celovitne upravljalne ali soupravljalne podpore za IT, omogoča strankam razvoj in napredek. 20 let kasneje je vodenje IT postalo strateška panoga z eksponentno naraščujočimi zahtevami.

Kako poteka proces vkrcanja

Vkrcanje nove stranke v žargonu imenujemo Onboarding. Onboarding predstavlja proces uvajanja stranke v IT pravilnike ter protokole ravnanja in vedenja znotraj informacijskih sistemov. 

V podjetju GRINIT smo tekom let, na podlagi preverjenih, uspešnih procesov in implementacij razvili svoj Onboarding proces, ki ga imenujemo MIS – Make IT Simple. 

Ključna prednost naše metodologije je, da je izredno subtilna in prilagodljiva. Omogoča dovolj časa in mehke prehode tam, kjer je to mogoče a obenem s stališča IT varnosti v zelo kratkem času dosega zahtevano visoko stopnjo. 

Posvet: 1-2 tedna

Pri posvetu najprej skupaj tipamo teren, preverimo želje in zahteve. Določimo SLA oz. splošne pogoje , opravimo fizične oglede, ki jim lahko sledijo tudi izvedbe meritev. Potem določimo obseg storitev ter zastavimo plane. V večjih organizacijah lahko posvetovanje traja več tednov.

Odvisno od velikosti podjetja ali organizacije, onboarding v začetni fazi pomeni administrativno in formalno usklajevanje. Začrtanje IT pravilnikov, uvedba IT service deska, seznanitev s protokoli in pričetek.

V fazi onboardinga upravljanje pomeni postopno prevzemanje vajeti nad obstoječimi sistemi. Po potrebi se uvaja dodatne sisteme, prenove ali nadgradnje. Onboarding faza upravljanja je v majhnih organizacijah lahko zelo hitra, v večjih z več lokacijami pa lahko traja tudi več kot 12 tednov.

Ko zaključimo integracijo upravljanja pričnemo s proaktivnim monitoringom. Uvedba monitoringa pri večjemu številu endpoint naprav lahko traja več tednov, sicer je uvajanje krajše saj že v fazi upravljanja spajamo in predpripravljamo sisteme za ta korak.

Po začetnih nekaj mesecih ter v skladu z zastavljenimi cilji določimo preostale roke glede upravljanja. To velja za okolja kjer so potrebne dodatne implementacije, nadgradnje ali sanacije. Dotična faza se lahko raztegne tudi na daljše časovno obdobje, se preloži glede proračunske plane, itd..

Onboarding je zaključen, ko so doseženi želeni plani, zastavljeni v fazi posveta ter ko stranka potrdi, da so uporabniki osvojili dovolj znanja za nemoteno delovanje, ki je skladno z novimi protokoli. 

Ko je proces vkrcanja oz. onboardinga zaključen organizacija preide v fazo polne, izboljšane opravilnosti. Velika večina strank doseže fazo produkcije v prvih šestih mesecih.  Ne glede na velikost podjetja ali organizacije, GRINIT vse svoje stranke spravi na krov prej kot v dvanajstih mesecih.

Posvet

Posvet ali 1. korak

 

se redno in nenehno ponavlja. Bodisi, ko gre za nove kliente ali nove projekte, večje posege in nadgradnje na obstoječi IT infrastrukturi. Posvet se izvaja tudi na rednih rednih mesečnih, kvartalnih ali letnih obravnavah informatike za prihajajoče obdobje

Onboarding

Onboarding ali 2. korak

 

je naslednji logičen korak v fazi uvajanja novih klientov. Pomeni temeljno sezanitev ter uvajanje v urejeno informatiko. Predstavlja seznanitev z internimi IT pravilniki, dostop do baze znanja, seznanitev z občo kulturo ravnanja in komunikacije v IT procesih, ipd..

Upravljanje

Upravljanje ali 3. korak

 

predstavlja prevzem in koordinacijo vseh internih IT procesov, vključno s kontrolingom tretjih/zunanjih IT partnerjev, projektnih partnerjev, serviserjev, ipd.. Upravljanje centralizira skrb in upravljanje za nemoteno delovanje vseh IT služb v organizaciji.

Monitoring

Monitoring ali 4. korak

 

je proaktivna skrb za IT stanje. Je naš najljubši del upravljanja informatike. Predstavlja utečen nadzor in kontroling procesov, stanja vseh naprav, programske opreme, itd.. Proaktivni monitoring je izredna dodana vrednost in predstavlja pomemben korak prednosti.

vCIO

virtual CIO ali 5. korak

 

je storitev ekvivalentna direktorju informatike. Pomeni obdelavo in pripravo kvartalnih ali letnih poročil, vodenja ITDS - IT dokumentacijskega sistema, vodenje zadovoljstva uporabnikov in predvsem obveščanje o potrebnih prihajajočih ukrepih in investicijah.

Budgeting

Budgeting ali 6. korak

 

zadnji in silno pomemben. Skrbno spremljanje in nadzor omogočata učinkovito planiranje prihajajočih IT izdatkov. Vključitev IT izdatkov v stroškovnik klienta znatno olajša celostno poslovanja ter v celoti odnaša nepredvidljive in skrite stroške po katerih IT slovi.