grinit-logo-kugla-876px

Informatiki ustvarjamo dodano vrednost

Kompleksne IT ekosisteme povezujemo in centraliziramo.

Z IKT resorji upravljamo učinkovito in skladno z uveljavljenimi standardi ter dobrimi praksami. Prepustite IKT žarišča in tehnološke gordijske vozle pravim MSP strokovnjakom, ki so posvetili svojo profesionalno pot reševanju in optimizaciji zapletenih procesov. 

Dodana vrednost

Izjemne rešitve zahtevajo izjemno podporo

IT upravljanje

Z informatiko lahko upravljamo skozi tri različne programe podpore:

 • PPP ali Program Popolne Podpore, ki je namenjen najbolj celovitemu pristopu k upravljanju in kjer je cena fiksna, obseg del pa maksimalen.

 • PNP ali Program Napredne Podpore je namenjen tistim strankam, ki želijo več fleksibilnosti pri porabi IT stroškovnika. Zakupljene kvote lahko koristite po svoji presoji in željah

 • POP ali Program Osnovne Podpore je namenjen najmanj zahtevnim strankam, ki želijo v celoti razpolagati z zakupljenimi resorji. Minimalna kvota znaša delovne ure / mesec.

Najpomembnejši pojem v sodobni informatiki. Zaščita in integriteta podatkov sta neprecenljiva. Zato vam pomagamo varovati vaše IT okolje na naslednje načine:

 • Proaktivna anti-kripto zaščita v kombinaciji s konvencionalnimo antivirusno zaščito predstavlja najsodobnejša orodja, ki jih industrija ponuja. Spremembe in dopolnitve so rapidne. Sledimo lahko le z ustrezno usposobljenimi in kvalificiranimi inženirji.

 • Proaktivni monitoring sistemov, ki deluje pod 24/7 budnimi agenti za nadzor in kontroling procesov. Informacijski sistemi so operativni vse dni v letu, najbolj izpostavljeni pa so mnogokrat tudi izven delovnega časa.

 • EDR ali Endpoint Detection & Response so najnaprednejša orodja za odkrivanje varnostnih incidentov v realnem času. Poleg avtomatike sisteme nadzirajo varnostni inženirju, ki sproti preverjajo in obdelujejo primere.

 • IDS & IPS požarni zidovi so namenska strojna orodja, ki delujejo samostojno ali v kombinaciji z zmogljivimi usmerjevalniki. Intrusion Detection in Intrusion Prevention Sistemi na logičnem nivoju češejo skozi podatkovne pakete in jih anulirajo še predno penetrirajo globje v računalniško omrežje.

Urejena politika varovanja podatkov v praksi pomeni izdelane pravilnike in prakse, ki ustrezajo strokovnim metodologijam kot so:

 • 3-2-1 metodolgija pomeni 3 kopije podatkov na 2 različnih medijih pri čemer je 1 medij na sekundarni lokaciji. Dodobra uveljavljen in preverjen pristop, ki v eksponentno naraščujočih kvotah podatkov zahteva najsodobnejše tehnološke rešitve.

 • Disaster Recovery Online je vrhunska rešitev za poslovno kritična okolja, kjer v momentu iz oblačnih varnostnih kopij obnovimo celotne sisteme in poženemo procese neposredno iz podatkovnih centrov.

 • Immutable & WORM Storage ali Write-Once-Read-Many so metode arhiviranja podatkov, ki onemogočajo kasnejše manipulacije. Gre za arhiviranje podatkov tam kjer je potrebno biti skladen z najstrožnjimi predpisi.

Največja prednost MSP ponudnikov pred ostalimi, konvencionalnimi IT oddelki ali računalnikarji je v tem, da kot MSPji krovno obvladujemo in koordiniramo vse mogoče IT ekosisteme, ki jih stranka lahko premore. GRINIT je posebej močan tudi na področjih:

 • Upravljanje naročniških razmerij pomeni vodenje, obračun ter zaledno ter tehnično administracijo vseh tenant naročniških razmerij, ki jih stranka lahko premore, npr. Adobe, Microsoft 365, Acronis Cloud Protect, itd.. 

 • HPE certificirani inženirji so del naše ekipe, načelu z direktorjem podjetja, ki je že pred 15 leti dosegel najvišja strokovna odlikoganja s področja Industry Standard Strežnikov. HPE je ena od vodilnih blagovnih znamk s katero GRINIT zagotavlja kakovost in skalabilnost strank.

 • Optimizacija tiska je mnogokrat neupravičeno spregledan faktor racionalizacije. Tisk in tiskalniška opravila lahko v slabše preglednih podjetjih odžirajo gmote denarja po nepotrebnem. Želite prihraniti na stroških tiska in vzdrževanja tiskalniške flote? Malenkost. Tudi tu je direktor že pred leti postal najvišje kvalificiran svetovalec za poslovne rešitve. Dogovorite svoj klic!

Temelj vsakega informacijskega sistema je urejena in zanesljiva infrastruktura. Ne glede na velikost je enako pomembna in se sloni na enakih temeljih. Zagotavljamo jo na naslednje načine:

 • Future-Proof oprema skrbi za nemoteno delovanje in je skladna s standardni in pričakovanimi opravili. Ustrezna oprema nenazadnje zagotavlja tudi izpopolnjevanje licenčnih pogojev operative ter brezskrbno amortizacijo vložka v ta zelo pomemben resor.

 • XaaS ali Iks-as-a-Service je oblika najema resorjev namesto nakupa. Podobno kot operativni leasing IKT opreme vam XaaS ponuja praktično katerokoli opremo v najem pri čemer oprema nikoli ne zastara in je vselej sodobna in skladna s standardi. Vključujeo neskočno garancijo in zavarovanje v primeru strojeloma. 

 • Kabling & strežniške sobe postavljamo v večjih okoljih, kjer je zaradi same primernosti potrebno ločit prostor z jedrno opremo. V strežniških sobah ali omarah ustvarjamo vozlišča, ki so lahko kontrolirano dostopna. Kabling je pojem urejenih, označenih in ustrezno speljanih kablov. V stroki velja za umetnost saj terja visoko stopnjo organiziranosti in premišljenosti. 

Oblačne ali hibridno-oblačne rešitve danes uporabljamo vsi. V oblaku korisitimo vse od podatkovnih shramb do celotne IaaS – infrastrukture v najemu.

Rešitev v oblaku se nanaša na storitve na zahtevo, računalniška omrežja, shrambo, aplikacije ali vire, do katerih je mogoče dostopati prek interneta in skupne infrastrukture drugega ponudnika za računalništvo v oblaku.

GRINIT svojim strankam zagotavlja tako javne kot zasebne rešitve v oblaku.

 • Zasebne oblake najemamo v profesionalnih podatkovnih centrih v Republiki Sloveniji oziroma znotraj EU – Nemčija, ki so utrezno fizično ter protokolarno varovani.

  Glavne prednosti zasebnega oblaka so nadzor nad lokacijo vaših podatkov ter zanesljivost dostopnosti do virov zaradi geografske lege.

 • Javni oblak omogoča enostaven dostop do virov IT, ki jih potrebujete in kadar jih potrebujete, ter zmanjšuje stroške in breme stalnega upravljanja strojne opreme in podatkovnih centrov. Računalništvo v oblaku je postalo tudi najprimernejša rešitev za podjetja, ki širijo svojo infrastrukturo ali uvajajo nove inovacije.

Projektna dela so vsaka dela, ki terjajo poglobljeno znanje in namensko porabo resorjev za dosego cilja, navadno z namenom nadgradnje obstoječih procesov. GRINIT upravlja in ureja:

 • Aplikacijski projekti, izvajamo razne aplikacijske posodobitve ali osvežitve vse od programskih temeljev in operacijskih sistemov do strojnih posodobitev, ko aplikacije prerastejo svoje prvotne okvirje.
 • Podatkovni projekti se nanašajo na migracije ali posodobitve podatkovnih baz, monitoring in administracijo ter izdelavo varnostnih kopij.
 • Virtualizacija strežnikov je uveljavljena praksa. Programska oprema za virtualizacijo omogoča, da na enem fizičnem strežniku deluje več posameznih računalniških okolij. V praksi je to tako, kot da bi za vsak kupljen fizični strežnik dobili več strežnikov. Virtualizacija je prvi korak k doseganju energetsko učinkovitega in visoko zmogljivega informacijskega okolja. Zakaj bi uporabljali več fizičnih strežnikov, če jih lahko konsolidirate do nekaj virtualnih strojev?

  Virtualizacija strežnikov je lahko tudi varnostna rešitev v primeru varnostnega incidenta. Več pod razdelkom Kibernetična varnost.

Spletna identita je danes del informatike vsakega podjetja ali organizacije. Zaradi prepletajočih se tehnologij je povezava med javnimi spletnimi stranmi in internimi poslovnimi procesi čedalje večja.

 • Projektno izdelujemo tudi spletne, korporativne spletne strani. Ne izdelujemo spletnih trgovin.

Del urejene poslovne dokumentacije tvori tudi specifična IT dokumentacija. IT dokumentacija zajema vse od gesel do popisa resorjev, vključno z zaznamki življenjskih ciklov naprav. Brez urejene IT dokumentacije ne morete biti ne skladni, še manj pa se podjetje ne more smatrat za urejeno. GRINIT vam pomaga:

 • Implementacija ITDS rešitve pomeni izgradnjo IT Dokumentnega sistema oz. rešitve, ki jo gostimo na varnih strežnikih. Dostop do IT dokumentacije je urejen in nadzorovan na nivoju revizijkih sledi. Sistem je varen in skladen z normativi.

 • Kontroling IT resorjev dopolnjuje ITDS kot del vsebine. Je izredno pregleden in praktičen del, ki nam razvršča vse IT resorje, le-te pa razvršča po uporabnikih, ki jih sinhroniziramo z AD imenikom. 

 • Uporabniški portal je izpostavljen del dokumetnacije namenjen končnim uporabnikom. Koristimo ga za Onboarding ali Know-how portal, ki ga lahko polnimo z različnimi podatki; vse od WIFI gesel do KB člankov, ipd..

 • Življenjski cikel IT opreme je še eden izmed vsebin ITDSa, ki jasno prikazuje strojne lastnosti aparatov, vključno z iztekom garancijske dobe.

Sodelujemo, svetujemo, pomagamo pri vsem mogočem. Ni mogoče našteti vseh možnosti. Zagotavljamo pa, da je brainstorming temelj uspešnega IKT okolja. Posvetu sledi dizajn. Največkrat smo prisotni pri izgradni in adaptaciji sistemov.

 • Računalniška omrežja izgrajujemo ali saniramo v celoti. Pri tem se držimo dobrih praks konsolidiranih tehnologij. Računalniško omrežje je hrbtenica vsakega IT okolja.

 • Videonadzorni sistemi. Sodobni IP videonadzorni sistemi so tesno povezani z računalniškim omrežjem ter kibernetsko varnostjo. Poplava proizvajalcev in cenenih rešitev oddaljuje od kakovostnih implementacij zato za videonadzorne sisteme uporabljamo izključno vrhunske vendorje, ki omogočajo visoko stopnjo upravljanja in nadzora ter vrhunsko uporabniško izkušnjo za operativno osebje, ko je potrebno dostopati do podatkov (posnetkov).

TOKOKROG PROCESOV

6 korakov popolnega upravljanja celostne informatike

Celovita oskrba IT okolja ni preprosta in predstavlja izziv tudi za organizacije z do 10 uporabniki. Ne precenjujte varnostnih vprašanj ter lastne podatkovne integritete. Poskrbite za učinkovitejšo, bolj odzivno in zlasti varnejše IT okolje.

Posvet

Posvet ali 1. korak

 

se redno in nenehno ponavlja. Bodisi, ko gre za nove kliente ali nove projekte, večje posege in nadgradnje na obstoječi IT infrastrukturi. Posvet se izvaja tudi na rednih rednih mesečnih, kvartalnih ali letnih obravnavah informatike za prihajajoče obdobje

Onboarding

Onboarding ali 2. korak

 

je naslednji logičen korak v fazi uvajanja novih klientov. Pomeni temeljno sezanitev ter uvajanje v urejeno informatiko. Predstavlja seznanitev z internimi IT pravilniki, dostop do baze znanja, seznanitev z občo kulturo ravnanja in komunikacije v IT procesih, ipd..

Upravljanje

Upravljanje ali 3. korak

 

predstavlja prevzem in koordinacijo vseh internih IT procesov, vključno s kontrolingom tretjih/zunanjih IT partnerjev, projektnih partnerjev, serviserjev, ipd.. Upravljanje centralizira skrb in upravljanje za nemoteno delovanje vseh IT služb v organizaciji.

Monitoring

Monitoring ali 4. korak

 

je proaktivna skrb za IT stanje. Je naš najljubši del upravljanja informatike. Predstavlja utečen nadzor in kontroling procesov, stanja vseh naprav, programske opreme, itd.. Proaktivni monitoring je izredna dodana vrednost in predstavlja pomemben korak prednosti.

vCIO

virtual CIO ali 5. korak

 

je storitev ekvivalentna direktorju informatike. Pomeni obdelavo in pripravo kvartalnih ali letnih poročil, vodenja ITDS - IT dokumentacijskega sistema, vodenje zadovoljstva uporabnikov in predvsem obveščanje o potrebnih prihajajočih ukrepih in investicijah.

Budgeting

Budgeting ali 6. korak

 

zadnji in silno pomemben. Skrbno spremljanje in nadzor omogočata učinkovito planiranje prihajajočih IT izdatkov. Vključitev IT izdatkov v stroškovnik klienta znatno olajša celostno poslovanja ter v celoti odnaša nepredvidljive in skrite stroške po katerih IT slovi.

Vprašanja?
Z veseljem smo vam na voljo.

Pokličite na +386 40 777 107 za pogovor s prodajnim inženirjem.

MSP

Izpostavljene storitve

Želite ostati na tekočem s področja obče informatike in vedeti več?

Naročite se na novice in obvestila. Izpolnite spodnji obrazec.