grinit-logo-kugla-876px

Varovanje zasebnosti

Ta Pravilnik o varovanju zasebnosti skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o piškotkih ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih zbere GRINIT d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica Mire Miheličeve 10D, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: GRINIT ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.grinit.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče).

Pravilnik o varovanju zasebnosti

1. Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem s Spletišča

Zbrani osebni podatki in pravna podlaga za obdelavo
Ob prejemu sporočila, poslanega prek kontaktnega obrazca s Spletišča, bo GRINIT zbral vaše ime, priimek in e-naslov. GRINIT bo take podatke zbiral le, če ste ob pošiljanju sporočila prek kontaktnega obrazca privolili v tako zbiranje.

Namen zbiranja osebnih podatkov
GRINIT bo osebne podatke, zbrane s kontaktnim obrazcem s Spletišča, obdeloval le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca, ali naročanja na naše novice in za namen pošiljanja takega odgovora in/ali odziva na vaš e-naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih sporočite, bodo obdelani kot strogo zaupni, obdelale pa jih bodo le osebe, ki so pogodbeno zavezane k varstvu osebnih podatkov.

Če se pojavi potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov za druge namene poleg tistih, ki so razloženi v tem Pravilniku o varovanju zasebnosti, se bomo prej obrnili na vas in vas zaprosili za predhodno pisno privolitev v obdelavo v zvezi s takimi dodatnimi nameni.

Hramba osebnih podatkov
GRINIT bo vaše osebne podatke hranil v skladu z naslednjimi obdobji hrambe:

 • če se osebni podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve;
 • če namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo, preneha in pred tem ne prekličete privolitve, dokler se ne doseže namena, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo;
 • če je hramba osebnih podatkov bistvena za varovanje interesov družbe GRINIT v zvezi z vsebino komunikacije, prejete prek kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavitev vaših zahtevkov in zahtevkov družbe GRINIT, ki izhajajo iz vašega razmerja z družbo GRINIT.

GRINIT bo po takem obdobju izbrisal ali anonimiziral vaše podatke in tako poskrbel, da jih na noben način ni mogoče pripisati vam.

2. Osebni podatki, ki so zbrani z uporabo piškotkov

Z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov v vašo elektronsko napravo GRINIT zbira podatke o vašem IP-naslovu, vaših obiskih Spletišča, času, porabljenem na različnih podspletiščih Spletišča, skupnem času, porabljenem na Spletišču, in premikanju po Spletišču. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, bistvenih za delovanje Spletišča, se zbirajo samodejno za namen omogočanja dostopa do Spletišča. Drugi osebni podatki, zbrani z namestitvijo drugih piškotkov, ki niso nujno potrebni, se zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve.

Osebni podatki, ki jih GRINIT zbere z namestitvijo piškotkov v vašo elektronsko napravo, namen takega zbiranja, osebe, ki imajo dostop do takih osebnih podatkov, in obdobja hrambe osebnih podatkov, zbranih s piškotki, so opisani v Pravilniku o piškotkih.

3. Vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov

Za zagotovitev pregledne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter za zavarovanje zasebnosti ima vsak pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati njihov popravek, pravico zahtevati njihov izbris, pravico zahtevati omejitev njihove obdelave, preklicati privolitev v njihovo obdelavo, pravico do njihove prenosljivosti in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Spodaj so vse pravice podrobno opisane.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pišite na in**@gr****.si. GRINIT si pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete pred kakršno koli obravnavo vaše zahteve.

a. Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko zahtevate dodatne informacije o namenih obdelave, zadevnih vrstah osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obdobjih hrambe ali merilih, uporabljenih za določitev takega obdobja, obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravice do ugovora njihovi obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani od vas, in obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

b. Pravica do popravka osebnih podatkov
Če so osebni podatki, ki jih obdeluje GRINIT, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek takih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

c. Pravica do izbrisa osebnih podatkov
Zahtevate lahko, da GRINIT v celoti izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje, če:

 • ti niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani;
 • ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in pravna podlaga ne obstaja več;
 • ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so vsi pogoji, določeni v veljavni zakonodaji, izpolnjeni;
 • je GRINIT nezakonito obdeloval osebne podatke;
 • ali morajo biti osebni podatki izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti družbe GRINIT.

d. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Obdelavo osebnih podatkov lahko omejite, če:

 • so obdelovani osebni podatki netočni in se nanašajo na obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri njihovo točnost;
 • je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali
 • GRINIT osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

e. Pravica do preklica privolitve
Kadar koli lahko prekličete privolitev, dano v skladu z 2. in/ali 3. razdelkom tega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.

f. Pravica do prenosljivosti podatkov
Kadar koli lahko zahtevate prejem osebnih podatkov, ki jih obdeluje GRINIT, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

g. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Če menite, da GRINIT vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje, lahko pri Informacijski pooblaščenki (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp***@ip***.si, telefonska številka: 012309730, spletišče: www.ip-rs.si) vložite pritožbo.

4. E-novice

Občasno lahko tistim, ki ste naročeni na novice, pošljemo e-novice (v nadaljevanju: Novice). Pri vseh Novicah, ki jih pošljemo, je jasno označeno, da smo mi njihov vir. Naročnino na Novice lahko kadar koli prekličete prek povezave, navedene v Novicah, ali tako, da nam pišete na in**@gr****.si.

5. Spremembe Pravilnika o varovanju zasebnosti

GRINIT si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o varovanju zasebnosti. Spremenjen Pravilnik o varovanju zasebnosti velja od objave na Spletišču ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjenega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Svetujemo vam, da preberete trenutno različico tega Pravilnika o varovanju zasebnosti in se seznanite z njegovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami, preden nam sporočite kakršne koli osebne podatke.

GRINIT vas bo pred uveljavitvijo sprememb obvestil o vsaki bistveni spremembi tega Pravilnika o varovanju zasebnosti (kot so spremembe namenov obdelave ali vrst zbranih osebnih podatkov). Ob tem vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.
Zadnji datum revizije tega Pravilnika o varovanju zasebnosti je naveden v nadaljevanju.

7. Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam pišite na in**@gr****.si.

© GRINIT (Marec, 2024)